کوچه شهدا در استان تهران

کوچه شهدا در استان تهران

شهدا از کوچه پس کوچه های ذهنمان عبور می کنند. من و تو نام آنها را سر کوچه وجودمان نوشته ایم که در دلهایمان هم جایگاهی رفیع و بلند برای آنها ساخته شود تا یادمان نرود که هر چه داریم از برکت خون شهدا است. کوچه شهدا در شهر من و شما | با هجرت […]

ورود کلمات کلیدی

رفتن به نوار ابزار